Prawa autorskie

Prawa autorskie

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym teksty, obrazy, grafiki itp. stanowią własność AG FOODS Group. AG FOODS Group niniejszym wyraża zgodę na wyświetlanie, przechowywanie i pobieranie materiałów z tej strony internetowej wyłącznie pod następującymi warunkami:

  • Zabrania się powielania, publikowania, rozpowszechniania lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania materiałów wymienionych na stronie internetowej do celów publicznych lub komercyjnych bez przedstawienia logo AG FOODS Group oraz linku do źródła materiałów (agfoods.eu).
  • Materiały mogą być wykorzystywane do działań biznesowych lub promocyjnych osób trzecich wyłącznie za zgodą AG FOODS Group i pod warunkiem, że zawsze zostanie podana informacja o prawach autorskich do materiału oryginalnego.
  • Zabrania się w jakikolwiek sposób modyfikowania materiałów zamieszczonych w serwisie lub tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych bez uprzedniej pisemnej zgody AG FOODS Group.
  • AG FOODS Group zastrzega sobie prawo do cofnięcia upoważnień udzielonych w niniejszym dokumencie, jeśli uzna, że ​​wykorzystanie informacji lub materiałów jest szkodliwe dla jego interesów lub że niniejsze warunki nie są przestrzegane.

Wykorzystanie materiałów na tej stronie z naruszeniem niniejszych warunków stanowi naruszenie prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych i innych odpowiednich praw i stanowi egzekwowalne roszczenie AG FOODS Group zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne.