Certyfikaty

IFS

IFS logo

Jesteśmy posiadaczem rygorystycznego certyfikatu IFS. Organizacja IFS (International Featured Standards) jest organizacją non-profit, która opracowuje międzynarodowe standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC i IFS Brokers.

Głównym celem IFS jest wytworzyć standard z jednotliwym systemem oceny, który zyska akredytację i który poprzez swą opinię będzie w sposób czytelny i przejrzysty ocenić jakość w ramach całego łańcucha dostaw.

Mówiąc wprost chodzi o certyfikat w zakresie bezpieczeństwa żywności. Kontroluje, czy w danej organizacji spełnia się wymogi higieny, bezpieczeństwa, kontroli oraz innych parametrów.

Na stworzenie standardu IFS miały wpływ niemiecke (HDE), francuskie (FCD) i włoskie (ANCC, ANCD) organizacje detaliczne współpracujące z producentami, jednostkami certyfikującymi oraz odbiorcami końcowymi. Standard dotyczy bezpieczeństwa produktów, spełniania wymogów prawnych, oraz systemu zarządzania jakością. Celem standardu jest pomoc w zapewnieniu i spełnieniu wymogów konsumentów.

Więcej informacji:

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Food_Standard

https://www.ifs-certification.com/

Certyfikat do pobrania

Rainforest

Rainforest logo

Nasza kawa spełnia wymogi certyfikatu Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance to organizacja z siedzibą w Nowym Jorku. Jej celem jest zachowanie bioróżnorodności przy pomocy aplikacji reguł zrównoważonego postępu w rolnictwie, leśnictwie, turystyce oraz innych gałęziach. Rainforest Alliance certyfikuje kawę oraz inne produkty i usługi w przypadku gdy ich produkcja lub oferta kierowana jest stosownymi standardami.

W chwili obecnej standardy Rainforest Alliance są ukierunkowane tak, aby chronić środowisko naturalne oraz prawa pracowników. Podstawowymi regułami są standardy zrównoważonego rolnictwa, kawa objęta jest dodatkowymi normami.

Standardy są dokładnie sprecyzowane. Rolnik musi utrzymać (lub odnowić) naturalną roślinność leśną. Rolnicy nie mogą ingerować w cieki wodne. Standard zakazuje wszelkiej nielegalnej działalności jak handel dzikimi zwierzętami, niszczenie ekosystemu, itd. Ich częścią są także normy pracownicze. Rainforest Alliance stara się całkowicie zminimalizować pracę dzieci. Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą być zatrudniane.

Więcej informacji:

http://www.rainforestalliance.org/

Certyfikat do pobrania

BIO

BIO logo

Nasza firma dysponuje certyfikatem BIO. Oznacza to, że możemy przetwarzać BIO surowce, a produkt finalny oznaczać jako produkt ekologiczny.

Bioprodukt jest produktem (surowcem), pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, powstałym w ramach rolnictwa ekologicznego.

Podczas ich produkcji nie można korzystać z nawozów syntetycznych, środków pielęgnacyjnych i innych substancji, które naruszają środowisko naturalne lub w sposób naturalny w nim nie występują. Producent bioproduktów musi legitymować się szeregiem zawartych umów o kontroli biojakości z urzędowo certyfikowaną jednostką kontrolną, która podczas całego procesu produkcji bioproduktu (fabryki, magazyny, pakowalnie, transport) kontroluje spełnianie norm opracowanych dla rolnictwa ekologicznego.

Więcej informacji:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certyfikat do pobrania

EKO-KOM

BIO logo

Jesteśmy częścią systemu gospodarowania odpadami EKO-KOM

Przestrzegamy regulacji dotyczących gospodarowania odpadami. Głównym ich celem jest konieczność zmniejszenia ilości metali ciężkich oraz substancji niebezpiecznych w opakowaniach oraz zmniejszenie objętości i masy opakowania przy zachowaniu wymogów stanowionych dla pakowanego produktu.

Opakowanie jest definiowane w trzech kategoriach: sprzedażowe, firmowe, transportowe. Śledzi się przede wszystkim ilość wprowadzanych opakowań na rynek. Mamy również na uwadze aspekty ekologiczne, takie jak skład, możliwość odzysku, recykling i inne.

Jesteśmy częścią systemu EKO-KOM. W oparciu o umowy wspieramy finansowo systemy przetwarzania odpadów, optymalizację ich zbioru oraz ponownego wykorzystania. Rozwijamy również współpracę z przedsiębiorstwwami komunalnymi oraz firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów.

Więcej informacji:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bioprodukt

Certyfikat do pobrania