Polityka jakości

Jakość zawsze na pierwszym miejscu.

Mamy świadomość, że jakość produktów jest jednym z decydujących czynników wpływających na satysfakcję naszych klientów. Z tego powodu ustanowiliśmy wysokie wymagania w stosunku do surowców i całego procesu produkcyjnego.

Wszystko zaczyna się od starannego doboru surowców i współpracy ze sprawdzonymi dostawcami. Bez kontroli wszystkich otrzymanych surowców, które przechodzą analizę w naszym laboratorium, nie mogą być one wykorzystane do produkcji. Porównujemy również gotowe produkty z ustalonymi standardami. Sprawdzamy każdą wyprodukowaną partię, prostymi i szybkimi sposobami dokonujemy także oceny właściwości fizycznych produktów.

Podczas produkcji każdy produkt przez rentgen oraz podlega indywidualnemu ważeniu. Cały proces odbywa się w kontrolowanym środowisku (wilgotność, temperatura), aby zawsze otrzymać 100%-ową jakość.

Regularnie przeprowadzamy wewnętrzne audyty opracowanego systemu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dokonujemy audytów u naszych kluczowych dostawców.